Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Διευκρινήσεις για την ενημερωτική συνάντηση των ΝηπιαγωγώνΘέμα: Διευκρινήσεις για την  ενημερωτική συνάντηση των Νηπιαγωγών


Κ  Διευθυντή Π.Ε.Ν. Ηρακλείου

Στο υπ΄αριθμόν 17990/21-10-2014 έγγραφό σας προσκαλείτε σε  ενημερωτική συνάντηση τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων την Πέμπτη 30/10/2014 και ώρα 9:00-14:00.
Στη συνέχεια με  νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα διευκρινίζεται πως θα πρέπει οι Προϊσταμένες σε  συνεργασία με  τους  εκπαιδευτικούς του Σχολείου να φροντίσουν για  την ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου  τμήματος.
Ο Σύλλογος  μας  μετά από αίτημα της  ομάδας ΄΄ Νηπιαγωγώντας ΄΄  του Συλλόγου μας, σας παρακαλούν να διευκρινίσετε  με  νεότερη οδηγία σας με  ποιο  τρόπο θα διασφαλιστεί και η  συμμετοχή  των Προϊσταμένων  και η  ομαλή λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων στα  οποία διδάσκουν αν  λάβετε υπόψη:
Α) Το έγγραφο με  αριθμό πρωτοκόλλου Φ32/277/14514/Γ1 με  ημερομηνία 12/03/2014 του ΥΠΑΙΘ στην παράγραφο 6  που  αναφέρεται ότι  ο  διδακτικός χρόνος  που  καλύπτει η 1η Νηπιαγωγός ορίζεται από τις 8:00 έως τις  12:00  ενώ τις 2ης Νηπιαγωγού  από τις 11:45 έως τις 15:45.
Β Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου δεν  απαλλάσσεται από τα  διδακτικά  της  καθήκοντα.
Γ) Δεν προκύπτει  από  το ΠΔ 200 ότι μπορεί να απαιτήσει από τις  υφισταμένες της  να εργαστούν υπερωριακά προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά το  τμήμα τους.
Δ) Στα Νηπιαγωγεία  μας τα  τμήματα είναι  πολυπληθή, άρα τα  παιδιά δεν  μπορούν να  απασχοληθούν στο  άλλο τμήμα του  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γιατί  οι  συνάδελφοι δεν μπορούν  να  εγγυηθούν για  την  ασφάλεια  των  νηπίων  όταν ο  αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό 28 ανά αίθουσα. 
Παρακαλούμε αφού  λάβετε υπόψη τα  παραπάνω, να  αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να ενημερώσετε τις συναδέλφους Νηπιαγωγούς με ποιό τρόπο θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην παραπάνω συνάντηση χωρίς να επιβαρυνθεί το  ωράριο των συναδέλφων και χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των  νηπιαγωγείων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ