ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Δ.Σ.


Πρόεδρος Μπελαδάκης Εμμανουήλ
Τηλ.: 6974750597
Mail: ebeladakis@sch.gr

Αντιπρόεδρος - Αιρετός ΠΥΣΠΕ
Κοκοβάκης Εμμανουήλ
Τηλ.:6977005045
Mail: kokovakis_manos@hotmail.com

Γενικός Γραμματέας
Ντρουμπογιάννης Χρήστος
Τηλ.: 6947244631
Mail: xristosdroubo@sch.gr

Ειδικός Γραμματέας
Γοραντωνάκης Ιωάννης

Τηλ.: 6974890913
Mail: johngor26@hotmail.com


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ