Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

‘’ Αξιοποίηση Συνεργατικών Εργαλείων Ηλεκτρονικής Μάθησης στη διδακτική πράξη ‘’.

Δήλωση συμμέτοχης για το σεμινάριο εδώ:  http://goo.gl/forms/cyCiYwJ8Hw
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ