Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ     Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ως ενεργό κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας ανακοινώνει ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Προοπτικές και Διλήμματα της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πράξης»
κατά το διάστημα 18-19 Μαΐου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

·        Προφορικές Ανακοινώσεις
·        Θεματικά Συμπόσια

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Ø      Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ø      Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση
Ø      Θέματα Ειδικής Αγωγής
Ø      Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Ø      Διαχείριση Σχολικής Τάξης
Ø      Εκπαιδευτική Έρευνα
Ø      Συμβουλευτική και Εκπαίδευση
Ø      Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
                                                               
         Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσης, μέχρι 20 σειρές, το αργότερο έως 22 Φεβρουαρίου, στην Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Ομάδας, Χαλκιαδάκη Ανθή, σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail) για να προωθηθούν εγκαίρως στην κριτική επιτροπή.
       Εφόσον εγκριθεί θα πρέπει να στείλετε το τελικό κείμενο της ανακοίνωσης σας το αργότερο μέχρι 22 Μαρτίου 2013 για να συμπεριληφθεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή των περιλήψεων είναι:

Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

 • Ο χρόνος της ανακοίνωσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
 • Τα θεματικά συμπόσια οργανώνονται από ένα πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα συζητητή. Ο πρόεδρος –ο οποίος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ομιλητής- έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τα κείμενα των εισηγήσεων στο παρακάτω χρονικό διάστημα.
 • Η κάθε μία ανακοίνωση δε θα υπερβαίνει τις 3000 συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης.
 • Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα, θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων θα είναι στοιχισμένα δεξιά.

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
  1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14).
  2. Μια κενή γραμμή.
  3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (στοιχεία μεγέθους 12).
  4. Δύο κενές γραμμές.
  5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12).
  6. Βιβλιογραφικός πίνακας.
  7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική γλώσσα (10 σειρές, στοιχεία μεγέθους 12).
  8. Πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με  Τ.Κ, τηλέφωνο, Fax, e-mail).

     Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο και οι τυχόν σημειώσεις/διευκρινήσεις σε κάθε σελίδα του κειμένου.
      Η περίληψη και τα πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας μετά την βιβλιογραφία.
     Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δε θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους συναδέλφους

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Επικοινωνία-Γραμματεία Συνεδρίου:
Χαλκιαδάκη Αρετή : 6948753482
Κατζιλιέρη Αγγελική: 6984127721
Χατζηγεωργίου Έλλη: 6937941326

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ