Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ


Κύριε Υπουργέ, Επανερχόμαστε στο θέμα που αφορά την περικοπή των επιδομάτων θέσης ευθύνης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ένα θέμα το οποίο σας το έχουμε θέσει με το Αρ. Πρωτ. 831/7-3-2012 έγγραφό μας, αλλά και στις συναντήσεις που είχαμε μαζί σας στις 13 Μαρτίου και 19 Απριλίου. Παρά τις διαβεβαιώσεις σας και παρά το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό αφού το κονδύλι προβλέπεται για την κάλυψη της συγκεκριμένες θέσης δεν έχει δοθεί ακόμα λύση. Κύριε Υπουργέ Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., είναι αναγκασμένο να καλέσει, τους προϊστάμενους των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, να μην εκτελούν καμιά διοικητική πράξη, εάν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα Αναμένουμε άμεσα λύση του προβλήματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ